TIG metināšanas aparāti metina ar nekūstošo elektrodu aizsarggāzes vidē. Tas tiek uzskatīts par sarežģītāko metināšanas veidu, bet līdz ar to tiek iegūta daudz augstākās kvalitātes šuve. Tas ir saistīts ar vairākiem faktoriem, kas piemīt šādam metināšanas veidam.

VOLFRAMA ELEKTRODS: TĪRA ŠUVE
Volframs ir nekūstošs metāls, kuru var kausēt tikai pie ļoti augstas temperatūras. Loks rodas starp detaļas materiālu un volframa elektrodu, bet ne starp materiālu, kuru metina, un piedevas materiālu (kā tas notiek metināšanas režīmā MMA).

Kādas ir priekšrocības šādam elektrodam? Kopā ar to biežāk tiek ņemts piedevas materiāls, bet tam nav pārklājuma. Rezultātā – metināšanas laikā veidojas ļoti tīra vanna, bez jebkādiem piemaisījumiem. Piemaisījumu neesamība ievērojami uzlabo metināšanas šuves izturību.

AIZSARGVIDE: BEZ OKSIDĒŠANĀS
Izmantojot aizsarggāzi, tiek panākta aizsardzība no oksidēšanās gaisā. Šādas aizsarggāzes ir hēlijs un argons. Vairāk izmanto argonu, jo hēlija nepieciešams divreiz vairāk un hēlija pats par sevi ir dārgs (turklāt, hēlijs ir vieglāks par gaisu). Argons novērš gaisu no metināšanas zonas, noņem risku, ka detaļa oksidēsies. Argons rada vidi, kurā iedarbojas tikai apstrādājamais metāls un stieple. Lai aizsargātu šuves zonu, var būt funkcija- appūte, pirms tiek uzsākta metināšana, un pēc beigām. Ja ir regulatori-taimeri, jūs varat iestatīt laiku, kad gāze tiks padota metināšanas zonā, pirms loka aizdegšanās un pēc metināšanas beigās. Sakarā ar šo šuves tās sākumā un beigās ir aizsargātas no gaisa oksidēšanas iedarbības.

Argona metināšana nav ieteicama zem klajas debess, kur var būt vējš. Vējš var nopūst aizsarggāzi un tad metināšanas zona būs atklāta graujošais gaisa ietekmei.

STRĀVA: MAIŅSTRĀVA UN LĪDZSTRĀVA
Uz pusautomāta korpusa paneļa ir slēdzis AC/DC, ar kura palīdzību var pārslēgt strāvas veidus: maiņstrāva vai līdzstrāva.

Maiņstrāvā var metināt alumīniju. Tas ir tāpēc, ka tam ir spēcīga oksīda plēve, kuru, pirms kausēt, vajag noņemt (oksīda plēves kušanas temperatūra ir 4 reizes lielāka nekā alumīnija). Oksīda plēvi var noņemt mehāniski, ka arī bombardēt ar joniem pie strāvas ar pretējo polaritāti.

Izvēloties TIG metināšanu līdzstrāvā var metināt visus metālus, izņemot alumīniju, piemēram, bronza, varš, ka arī nerūsējošs tērauds. Tas ir saistīts ar to ka, dotiem ķīmiski aktīviem metāliem ir lielāka oksidēšanās pakāpe. Tas prasa vidi ar aizsarggāzi, lai tos veiksmīgi apstrādāt.

Līdzstrāvā metināšana var notikt arī pulsācijas režīmā. Var uzstādīt frekvenci un impulsa platumu - izmantojot atbilstošus regulatorus.

Loku var aizdedzināt divos veidos: kontakta vai bez kontakta. Pirmais veids notiek ar pieskārienu un švirkstināšanu pie detaļas. Bez kontakta aizdedzei paredzēts oscilators.

STRĀVAS DIAPAZONS UN SLODZES ILGUMS
Profesionālo TIG aparātu raksturlielums ir zema minimālā strāvas vērtība. Tas dod iespēju metināt ļoti plānu metālu. Ņemot vērā metāla biezumu, zinot konkrēto sastāvu, uzstāda dažādus strāvas lielumus. Būtisks rādītājs argona metināšanas iekārtām ir Slodzes rādītājs. Izvēloties piemērotu aparātu, jums vajadzētu ņemt vērā, ka dažādiem režīmiem (MMA, TIG), šis rādītājs var būt atšķirīgs. MMA režīmā, kad slodzes rādītājs ir 100% strāvas vērtība var atšķirties no vērtībām TIG režīmā. Jaudīgas (strāva pārsniedz 250 A) ierīces var darboties no elektrotīkla 220 V, ka arī no trīsfāžu tīkla 380 V.

KONSTRUKCIJA UN FUNKCIJAS
Kad notiek argona metināšana, tiek ņemts atbilstošs TIG deglis. Uz korpusa priekšējā paneļa tas vienmēr tiek pieslēgts pie "mīnus" ligzdas. Nekūstošs elektrods no volframa tiek uzstādīts cangā, degļa galvā. Pēc tam elektrodam tiek padota strāva, un caur sprauslu tiek padota aizsarggāze.

Ņemot vērā degļu jaudu, tiem var būt gaisa vai šķidruma dzēse. Lai dzesētu ar šķidrumu, uz korpusa priekšēja paneļa var būt ligzda ūdens padevei.

Uz korpusa priekšēja paneļa var regulēt dažādus parametrus, piemēram:
• gāzes padeve pirms un pēc metināšanas;
• strāvas regulēšana;
• parametri impulsa režīmā: ilgums, impulsa frekvence;
• starta strāva, strāva metināšanas beigās;
• balansa regulators pie maiņstrāvas (AC), u. c.