Invetoros tiek pielietoti uzlabotiedarba principi, salīdzinot ar saviem priekšgājējiem – transformatoriem. Strāvas pārveidošana invertorā notiek, izmantojot progresīvas tehnoloģijas. Tas ir impulsa modulācija (PWM) un jaudīgi tranzistori. Kuri var būt vienpolāri (MOSFET) un divpolāri (IGBT). Invertori pārveido maiņstrāvu no elektrotīkla uz līdzstrāvu un pēc tam atkal uz maiņstrāvu, bet tikai augstfrekvenču. Augsto frekvenču izmantošana ir metināšanas invertora tehnoloģiskā specifika.

Doto tehnoloģiju izmantošana ļāva uzlabot vairākus parametrus.

Pirmkārt, svars un gabarīti. Šiem aparātiem ir mazs svars un nelieli gabarīti. Lielāko daļu mūsdienu modeļu, pat diezgan jaudīgu, var pārnēsāt nelielā somā, ka arī transportēt automobilī.

Nākamais uzlabotais parametrs - tas ir enerģijas patēriņš, invertori patērē salīdzinoši maz elektroenerģijas. Ja invertors nav pats jaudīgākais, tad tā enerģijas patēriņš ir diezgan pieņemams pat sadzīves tīklam. Ir arī ierīces, kas darbojas ar rūpnieciskā trīsfāžu tīkla 380 V

Visbeidzot, tiek nodrošināta stabila strāva izejā. Elektrotīkla sprieguma samazināšana neietekmē ierīces darbību. Dažādiem modeļiem ir pieejami dažāda sprieguma diapazons, ar kurām tiek strādāts nevainojami. Biežāk, tie ir 15%, bet jo plašāks ir diapazons, jouzticamāks darbs. No strāvasstabilitātes it atkarīga šuves kvalitāte.

Invertoriem komplektā ir piederumi MMA metināšanai. Tie ir elektrodu turētājs un masas spaile ar kabeļiem. Ja modelis ir tāds darba režīms, kā argona loka TIG-metināšana aizsarggāzes vidē, tadvisbiežāk ir nepieciešams, nopirktTIG degļi ar ventili un argona balonu. Atkarībā no konstrukcijas īpatnībām TIG-degli var pievienot pie „mīnus” ligzdas uz priekšējā paneļavai speciālajā ligzdā (ja tāda ir), kurā tiek pieslēgta degļa pogas vadība.

Izvēloties invertoru galvenokārt jāskatās uz saistītiem parametriem, ka metināšanas strāvas diapazons un darbības ilgums.

• Pirmais parametrs norāda, pie kuras zemākās un augstākās strāvas vērtības var metināt ar doto aparātu. Bieži vien ir svarīgi skatīties ne tikai uz maksimālo strāvu, bet arī uz minimālo, jo tas ir svarīgi, ja jūs vēlaties metināt plānu metālu.

• Otru parametru var saukt arī par slodzes ilgumu. Parametrs norāda, cik ilgi ierīce spēj darboties pie Imax (pie maksimālās strāvas). Piemēram, ja augšējā robeža - 200 A, un slodzes ilgums = 60%, tas nozīmē, ka, strādājot pie strāvas 200 A- 6 minūtes notiek metināšana, bet 4 minūtes aparāts dzēsējas (Aparāts ir pieslēgts pie strāvas, strāvas stipruma regulators pagriezts uz 0- notiek dzesēšana. Atkal varēs strādāt, kad nodzīs dzeltenā diode). Bieži vien ir svarīgi zināt ne tikai slodzes ilgumu pie Imax, bet arī strāvas vērtību pie slodzes ilguma 100%, jo tad metinātājs varēs metināt bez pārtraukuma, pilnā maiņā. Tādējādi darba apjoms šajā gadījumā paaugstinās.

Svarīgs parametrs - ir tas, kāda diametra elektrodus var izmantot, strādājot ar modeli. Elektroda diametrs ir atkarīgs no strāvas lieluma. Tomēr, pērkot elektrodus,ir jāskatās, kādai strāvai tie ir paredzēti. Dažādiem ražotājiem ieteikumi var atšķirties.

Visi metināšanas invertori ir aprīkoti ar trim funkcijām, kas ievērojami atvieglo metinātāja darbu: • "Karstais starts" (kad elektrods ir saskarē ar detaļas virsmu, uz īsu laiku palielinās strāva) • "Pret pielipšanas funkcija" (ja elektrodspielīp, strāva strauji samazinās, kad atlīp- atgriežas pie savas vērtības)

• "Loka pastiprināšana" (strāva palielinās, ja pastāv risks, ka loks aprausies).

Šī funkcija bieži apzīmēta aprakstos, ka īpaša priekšrocība, bet tā ir visos invertoros, neatkarīgi no tā, vai šī funkcija ir regulējama ar potenciometru vai nē.

Doto aparātu ekspluatācijā ir dažas īpatnības.

• Pirmkārt, draudus rada putekļi, kas veidojas korpusa iekšpusē. Tādēļ regulāri vajag tīrīt aparātu. Vairums metinātāju strādā būvlaukumos, kur putekļi ir neizbēgami. Šādos gadījumos, invertoru tīrīšana jāveic biežāk.

• Vēl viens faktors, kas negatīvi ietekmē darbību ir sals. Parasti ir temperatūras ierobežojumi, bet zemā temperatūrā, labāk neizmantot invertoru.

• Vēl viens faktors, kuru jāapzinās, ir lietus. Dažādiem modeļiem tiek piešķirtas dažādas aizsardzības pakāpes. IP23 nozīmē, ka ierīce ir aizsargāta no lietus leņķī 60 grādi, IP22 - no lietus leņķī 15 grādi, IP21 - no vertikāli krītošiem lietus pilieniem. Ja ir liels mitrumslietot invertoru nav vēlams, lai izvairītos no kondensāta ierīces iekšpusē.